posted in: İltica, Uncategorized
İşkence ve Zulüme Uğramış Kişiler Nasıl İltica Başvurusu Yapar?

Atfedilen Siyasi Düşünceye Dair İşkence Nedeniyle Nasıl Sığınma Hakkı Elde Edilir?

Kişinin belli bir politik görüşü savunduğu düşünülerek işkenceye uğradığı durumlarda nasıl sığınma talep edilir?

Yaşadığınız ülkede, belli bir politik görüşte olduğunuz düşünüldüğü için işkenceye uğradıysanız (veya uğrayacağınıza dair haklı nedenlere dayalı bir korkunuz varsa) Birleşik Devletler’de sığınma veya göçmen statüsü başvurusuna hak kazanabilirsiniz.

“Düşünüldüğü” kelimesindeki vurgu, insanların yalnızca gerçekten sahip olduğu politik görüşler nedeniyle değil, aynı zamanda işkenceye maruz bırakan kişiler tarafından yanlışlıkla veya başka bir sebepten atfedilen (veya “suçu atılan”) fikirler yüzünden de hedef gösterildikleri gerçeğinin altını çizmektedir.

Bu yazı, Politik Görüşlerin hangi yollarla atfedildiği ve böyle bir durumda işkencenin, sığınma başvurusu amacıyla nasıl kanıtlanabileceğine dair farklı yöntemlerden bahsetmektedir.

Politik Görüşler Nasıl Atfediliyor?

“Politik Görüş” insanların devlet, hükümet veya toplumlarını ilgilendiren konularda sahip olabileceği geniş bir tutumlar kategorisi olarak ifade edilmektedir. Bu tür tutumlar kasten, değişik biçimlerdeki şu türden davranışlarla sergilenebilir – oylama, parti üyeliği, sendika üyeliği, dava avukatlığı ve hatta toplumsal konular üzerine günlük yorumlar.

Kasten ifade edilmediği durumlarda ise Politik Görüşler yine de (doğru veya yanlış) insanların davranışlarından – veya ilişki ve karakter özelliklerinden çıkarsanabilir. Hatta, Politik Görüşler bazen yanlış olarak tesadüfi koşullardan çıkarsanır. Bu tür atfedilen Politik Görüşler, politik işkenceye temel oluşturabilir.

Davranışa Atfedilen Politik Görüş

Politik görüşler, kişilerin sözlü ve yazılı ifadelerine olduğu kadar müzik veya diğer sanat dalları gibi ifade formlarına dayanılarak da atfedilebilir. Bu tür ifadeler açıkça politikayla ilgili olmasa da başkaları tarafından politik olarak yorumlanabilirler. Örneğin: Her ikisi de eserlerinin yanlış yorumlandığını iddia etse dahi bir yazar, kitaplarından birinde ülkesinin liderlerini alegorik olarak eleştirmekle veya bir müzisyen komünist bir ülkede “burjuva” müziği icra etmekle suçlanabilir.

Hatta politik görüşler diğer türden, hiçbir şey ifade etmeyen davranışlar sergileyen insanlara bile atfedilebilir. Örneğin: Totaliter rejim altında bir hükümet görevlisi, sırf tuhaf davranışları ve yaşam tarzına dayanarak bir kişiyi hatalı olarak muhalif, hatta casus olmakla suçlayabilir.

İlişkili Kişilere Dayanarak Atfedilen Politik Görüş

Politik görüş, kişinin ilişkide bulunduğu (veya ilişkilendirildiği) insanlara, örneğin arkadaşlar, iş arkadaşları, komşular, aile üyeleri ve kişinin diğer sosyal gruplardan tanıdıkları veya sadece tanıdığı kişilere bakarak da atfedilebilir.

Örneğin: Bir iş adamı, eylemleri politik bir kaygı içermiyor olmasına rağmen politik bir aktivisti işe almakla suçlanabilir. Aynı şekilde, ülke hükümeti, daha önce hiçbir politik ortamda bulunmamış olmalarına rağmen muhalif bir üyenin çocuklarını hedef gösterebilir.

Kişisel Karaktere Dayanarak Atfedilen Politik Görüş

Benzer bir şekilde, politik görüşler kişinin kişisel özelliklerine veya geçmişine – ırk veya aslen nereli olduğuna dahi bakılarak da atfedilebilir. Örneğin: Bir ülkenin hükümeti, iç savaş durumunda, belli bir etnik kökene mensup kişilerin isyancı güçlerin sempatizanı olmasından şüphe edebilir, bu şüphe bazı bireysel davalarda asılsız olsa bile.

Tesadüfi Koşullara Dayanarak Atfedilen Politik Görüş

Son olarak, politik görüşler kişilere bazen sırf kazara atfedilebilir. Örneğin: Kimlikle ilgili hata yapıldığında, bir kişi sırf hükümetin hedefindeki kişiyle aynı adı taşıdığı için suçlanabilir.

Atfedilmiş Politik Görüşe Dayalı İşkence Nasıl Kanıtlanır?

İşkence” genel olarak kişinin kendi hükümeti veya hükümete mensup gruplar tarafından maruz bırakıldığı ve hükümetin kontrol etmekte gönülsüz veya güçsüz olduğu ciddi tehdit veya fiziksel, psikolojik eziyet ya da ekonomik zarara tekabül eder.

Atfedilen politik görüşe dayalı işkenceyi kanıtlamak için kişiye yapılan işkence ve işkence yapanın inançları ve anlayışı arasında nedensel bir ilişki olduğuna dair bir gösterge gereklidir. Bunu göstermek zor olabilir, özellikle de işkence edenler eylemlerinin ardındaki motivasyonlarını açık bir şekilde ifade etmediğinde.

Bu tür durumlarda, mağdur kişi kendi davasının, ülkelerinde benzer bir metod çizen ve bu türden işkence görmüş kişiIerinkiyle benzer nitelikte olduğunu göstermeye çalışmalıdır. Bunun için insan hakları organizasyonları ve hükümet ajansları – Birleşik Devletler Departmanı’nın İnsan Hakları Raporları gibi – kadar, haber yayın organlarına ait makalelerde de kanıt aranabilir.

ADS

Bilhassa, sığınma başvurusunda bulunan kişi geçmişte işkenceye uğramamış ancak bağlantıları veya kişisel özellileri nedeniyle kendisine atfedilecek bir politik görüş nedeniyle gelecekte işkenceye uğrayabileceğinden korkuyorsa, kendisi gibi başkalarının da geçmişte aynı sebepten hedef gösterildiğine dair örnek verebilmesi gerekir. Aksi takdirde, göçmenlik memurları ve hakimleri kişinin sığınma talebinin şüpheli olduğunu addedebilir.

 

Bir sığınma ve göçmenlik avukatından yardım alarak sığınma başvurunuzun başarı şansını önemli derecede yükseltebilirsiniz.

posted in: Uncategorized
EB-5 Amerika Yatırımcı Vizesi

Amerika, çeşitli zamanlarda Green Card ile başka ülke vatandaşlarına Amerikan vatandaşı olma fırsatı veriyor. Ancak, bu konuda şans faktörü de çok önemli. Pek çok insanın hayalini kurduğu Amerikan vatandaşı olmak, büyük bir çoğunluk için hayatları boyu bir hayal olarak kalıyor.

Ancak, Amerikan vatandaşı olmak ya da Amerika’da kalıcı olarak yaşayabilmek için tek yol Green Card değil. Amerikan Hükumeti başka farklı yöntemlerle de insanların Amerika’da yaşayabilmelerine olanak tanıyor. Bunlardan en çok bilineni ise EB-5 Vizesi. Eğer Amerika’da yatırım yapmak için yeterli gücünüz varsa sürekli oturum hakkı almak mümkün. EB-5 vizesi almak için 3 adet şartı yerine getirmek gerekmekte. Bunlardan ilki; en az 1 milyon dolarlık bir para ile Amerika’da faaliyet gösterecek olan bir işletme açmak ya da halihazırda var olan bir işletmeye 500 bin dolarlık bir kaynak yatırımı yapmak, ikincisi; yatırım yaptığınız paranın yasal yollardan kazanılmış olması, üçüncüsü ise; yapılan yatırımın en az 10 tam gün iş imkanı sunduğunun ya da sunacağının garantisinin verilmesi gerekmektedir.

Nerelere Yatırım Yapılmalıdır?

Amerika’da yatırım yapılabilecek yerler kısa bir araştırma ile kolayca belirlenebilir. Bununla birlikte eğer hükumet tarafından belirlenen ve yatırım ihtiyacı olan bölgelere yatırım yapılırsa, yapılacak yatırım miktarı 500 bin dolar olarak hesaplanır. Hükumet yatırım yapılabilecek yerler olarak iki seçenek sunmuştur. Bunlardan bir tanesi kırsal alan olarak belirlenen ve nüfusu 20 bin kişinin altında olan yerlerdir. Bu kırsal alanlar, genellikle şehir merkezlerine oldukça uzak yerlerdir. Hükumetin belirlediği ikinci yatırım alanları ise işsizliğin fazla olduğu yerlerdir. Eğer işsizlik oranı ülkenin işsizlik oranından %150 oranında fazla ise bu yerlere de yatırım yapılabilir.

Hangi Çeşit Yatırımlar Yapılabilir?

Yatırım yapılabilecek kuruluşlar Kasım 1990 tarihinden önce kurulmuş ve kar etmeyi amaçlayan kuruluşlar olmalıdır. Bununla birlikte, kurumun hala faaliyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Yatırımı yapan kişi, yatırım yaptığı bu kuruluşta idare ya da yönetim kademesinin bir parçası olmak zorundadır. Kağıt üzerinde yatırımı yaparak kuruluşla başka hiç bir ilişkisinin olmaması suç teşkil eder. Böyle durumlarda EB-5 vizesi derhal iptal edilir.

EB-5 Vizesi Almanın Prosedürleri Nelerdir?

Yeni bir işletme açmaya ya da bir kuruluşa yatırım yapmaya karar verdiniz. Peki sonrasında hangi adımları izleyeceksiniz? Bu noktada karşınıza üç adım çıkıyor. Bunlardan ilki bir göçmenlik dilekçesi doldurmak olacaktır. Bu dilekçede EB-5 vizesi almak için gerekli açıklamaları yapmak anlamında son derece önemlidir. Bu açıklamalar, güven verici ve ikna edici özellikte olmalıdır. Ayrıca, yasal para kaynağınız olduğunu, iş imkanı sunabileceğinizden de bahsetmeniz son derece önemlidir. İkinci adım ise geçici oturma iznine sahip olmaktır. Yatırımı yapacak kişi ve ailesi için geçici oturma izni gereklidir. Göçmenlik için yazılan dilekçe onaylanırsa, Amerikan Hükumeti yatırımcıya 2 yıl süreli geçici yeşil kart verir. Üçüncü adım ise bu geçici süreli oturumun kaldırılmasıdır. Geçici yeşil kart sahibiyken diğer taraftan yapılacak yatırımlarla ilgili tüm işlemleri halledip gerekli yatırım yapıldıktan sonra, yatırımı yapan kişi ve ailesi 10 yıllık bir yeşil kart sahibi olurlar. Bunun için herhangi başka bir şart aranmaz.

Amerika Birleşik Devletleri çok fazla sayıda birbirinden bağımsız bölgeye sahiptir. Bu bakımdan yatırım yapılabilecek bölgelerin sayısı ve karşılaşılabilecek zorluklar farklılık göstermektedir. Bununla birlikte bu işlerle ilgilenen memurlar arasında hile, rüşvet ve dolandırıcılık çok sıklıkla görülmektedir. Bu yüzden yatırım yapmadan önce, yatırım yapılacak bölgenin bürokratik olarak araştırılması oldukça önem taşımaktadır.

posted in: Uncategorized
Amerika’da oturma izni nasıl alınır ?

EB-5 vize programı ile Amerika’ya yatırım yapan kişiye, onun eşine ve 21 yaş altı evlenmemiş çocuklarına Amerika’da oturma izni verilmektedir. Yapılacak sermaye yatırımı ile sürekli oturma izni, yeşil kart elde edilebilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan yeni işletmeye en az 1 milyon dolar veya hedeflenen çalışma alanına en az 500.000 bin dolar yatırım yapılmalıdır. 500.000 dolarlık yatırım hedeflenen çalışma alanına yapılabilmektedir. Bu hedeflenen çalışma alanları ise; kırsal, şehir dışında bulunan yerler veya işsizliğin yüksek olduğu yerlerdir.

Yapılacak yatırımın yasal bir kaynaktan geldiğinin kanıtlanması gerekmektedir, ABD hukuksuz bir yoldan kazanılan para kaynağını kabul etmemektedir. Yakın bir gelecekte kanun değişiklikleri ile bu yatırım miktarları 1.2 milyon dolar ve 800.000 dolar olarak artacaktır.

Yatırım yaparak Amerika’da oturma izni nasıl alınır ?

Amerika’da oturma izni alabilmek için EB-5 vizesi sahibi olmalısınız, bu vizeye sahip olabilmek içinse; ilk adım olarak göçmenlik dilekçesi doldurmalı ardından geçici 2 yıllık oturma izni almalısınız. EB-5 yatırımcı vizesi için eğitim, tecrübe, ticari başarı şartları yoktur, yatırımcının 1 milyonu veya 500.000 doları bulunması yeterli olacaktır.

Bu konuda Avukat Andrew P. Johnson Türkiye’den Amerika’ya yatırım yaparak oturma iznine sahip olmak isteyen kişilere yardımcı olmaktadır. Andrew P. Johnson Amerika Birleşik Devletlerinde savcılık yapmış, bir çok makale yayınlamış, New York Times gazetesinde yer almış, Amerika Birleşik Devletleri büyük elçilerine ise yatırımcı vizesi hakkında konuşma yapmıştır. Andrew P. Johnson Amerika’da oturma izni almanızla ilgilenmektedir. Dünyanın her yerinde ise müvekkillerimizi sürekli oturma izni konusunda temsil ettik. Daha detaylı bilgi alabilmek için Andrew P. Johnson ile görüşebilirsiniz.

posted in: Uncategorized
Çalışma Yoluyla Yeşil Kart Sahibi Olmakla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

C: I-485 başvurum işlem görmekte, fakat bana sponsor olan işverenimle artık çalışmak istemiyorum. Bunu yapma hakkına sahip miyim?

C: ABC’e taşınabilirlik yasasına göre Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerinde 180 günü aşkın süredir I-485 formu işlem görmekteyse sponsor olan işverende değişiklik yapılabilir. Buradaki tek şart kişinin çalışma sertifikasında (veya sertifikaya ihtiyaç duyulmadıysa I-140 formunda) belirtilen işle aynı işi yapacak olmasıdır. En iyi seçenek I-140 formunun onayından sonra AC21 taşınabilirliğin kullanılmasıdır, aksi takdirde riskli sonuçlar doğurabilir.

S: Yeşil karta başvurmak için tek seçeneğim I-485 formu mudur?

C: Yeşil kart sahibi olmak isteyen kişi I-485 formuyla statü değişikliğine başvurabilir veya ABD dışına çıkarak ABD konsolosluğundan göçmen vizesi alabilir. Konsolosluk sürecine başlamak için öncelikle I-130 ve I-140 formlarının Ülke Genelinde Vize Merkezi’nden geçmesi ve dilekçelerin onaylanmış olması gerekmektedir. Önce I-485 başvurusu yapan, fakat daha sonra konsolosluk sürecine başlamak isteyen kişilerin, Ülke Genelinde Vize Merkezi’ne I-824 formu doldurarak kararlarını bildirmeleri gerekmektedir. Önce konsolosluk sürecine başvuranların, daha sonra I-485 başvurusu yapmaya karar veren kişilerin ise ABD sınırları içerisinde bunu yapmaya hakları vardır, fakat Ülke Genelinde Vize Merkezinden veya Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerinden belgeleri transfer edildiği takdirde I-485 başvurularının onaylanmasında gecikmeler yaşanabilir.

S: Yeni evlendim. Yeşil kartımın onaylanmasını beklerken eşimi bu sürece nasıl dahil edebilirim?

C: Kişinin yeşil kartı onaylanmadan önce evliliği gerçekleştiği sürece eşi yeşil karttan yararlanabilir. Lütfen I-130 dilekçelerine sahip olan ABD vatandaşının akrabaları veya yasal olarak oturumları olan çocuklarının eşlerinin davalarından yararlanamayacaklarını aklınızda bulundurunuz. Bununla birlikte, evli olmayan çocuklarınızın evlendiği takdirde davalarının düşeceğini biliniz.

Kişinin öncelikli tarihi güncel olduğu sürece eşleri I-485 formuyla statü değişikliği için başvuru yapabilir veya vize sürecinden geçebilirler. Kişinin yeşil kartı onaylanmış olsa dahi, evlilik eğer I-485 formu veya vizesi onaylanmadan önce gerçekleştiyse eşi yeşil karta başvuru yapabilir. Burada dikkat edilecek husus şudur: esas başvuru sahibi yasal olarak oturum kazandığı takdirde artık göçmen olmayan statüsü geçersiz sayılır. Bu durumda eşinin H-4, L-2, J-2, F-2 gibi ona bağlı olan statüleri geçersiz sayılacaktır. Böyle durumlarda en iyi seçenek kişilerin yasal olmayan statülerini kaybetmemeleri adına tecrübeli bir göçmenlik avukatına danışmalardır.

posted in: Uncategorized
Çalışma Yoluyla Yeşil Kart Sahibi Olmakla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

S: Statü değişikliği ve oturum izni için ne zaman I-485 formumu teslim edebilirim?

C: Statü değişikliği için I-485 formunu teslim edecek kişinin form yürürlüğe girerken ABD sınırları içerisinde olması gerekmektedir. Buna ek olarak, I-485 formunu aynı zamanda I-130 akrabaları, I-140 çalışan dilekçesine sahip olanlar, I-360 özel göçmen dilekçelerine sahip olanlar, veya iltica hakkı verilen kişiler de teslim edebilir. Bazı kişiler I-485 formunu doldurarak statü değişikliği yapmak için uygun olmayabilir. Bu yüzden, tecrübeli ve bu alanda uzman bir avukata danışarak statü değişikliği yapmanız sizin için önemlidir.

Aile tabanlı davalarda, başvuru sahibi kişi I-130 formunu teslim ettiği tarihin güncel olmasını beklemek zorundadır. ABD vatandaşı olan kişilerin akrabaları olanlar için bu bekleme süreci geçerli değildir (örneğin eş, anne veya baba, 21 yaş altı evlenmemiş çocuklar gibi). Diğer tüm koşulların tamamlanması halinde, ABD vatandaşının akrabası olan kişi I-130 ve I-485 formunu aynı anda yürürlüğe sokabilir.

I-140 çalışma üzerinden olan davalarda, başvuran kişinin I-485 formunu yürürlüğe sokabilmesi için öncelik tarihinin güncel olmasını beklemesi gerekmektedir. I-140 dilekçesi için öncelik tarihi kişinin çalışma sertifikasının yürürlüğe girdiği tarihtir. Eğer çalışma sertifikasına gerek olmadan sadece I-140 dilekçesi doldurulduysa, dilekçenin yürürlüğe girdiği tarihtir. Eğer çalışma odaklı öncelik tarihi güncel ise, I-485 başvurusu I-140 ile beraber yürürlüğe sokulabilir.

S: I-485 başvurum işlem görürken çalışma iznine ihtiyacım var mı?

C: ABD içerisinde çalışmak isteyen kişilerin çalışma izinlerinin olması şarttır. I-485 başvurusu yapan kişiler otomatik olarak çalışma izni alarak bu belgeye ihtiyaç duymak zorunda kalmayabilir. Böyle kişilerin legal olarak çalışabilmesi ellerinde çalışma izinlerinin olması gerekmektedir. H1B veya L-1 vizesiyle burada bulunan kişilerin çalışma izni belgesi yerine sahip oldukları statü ile ABD’de yasal olarak çalışma hakları vardır, I-485 formları askıda olsa bile. Çalışmayı düşünmeyen kişilerin çalışma izni belgesine ihtiyaçları yoktur.

S: I-485 başvurum işlem görürken şartlı çıkış belgesine ihtiyacım var mı?

C: Ülke sınırları dışına çıkmak isteyen kişilerin bu belgeye ihtiyacı vardır. I-485 formunuz askıda iken H1B, H-4, L-1, veya L-2 statüsüyle burada değilseniz şartlı çıkış belgesi olmadan yurtdışında seyahat edemezsiniz. Bu statülere sahip olan kişiler vizelerini kullanarak ABD’ye giriş yapabilirler. Her I-485 başvurusu yapan kişi şartlı çıkış belgesi almak zorunda değildir. 180 gün veya daha fazla ABD sınırlarında yasal olmadan kalan kişilerin I-485 başvuruları askıda iken ABD sınırlarının dışına çıkmamaları gerekmektedir.

S: I-485 başvurum işlem görürken H1B ve L-1 statüm geçerli midir?

C: Genel olarak, eğer kişi işvereninin H1B ve L-1 dilekçelerinde bahsettiği işi yapmaya devam ediyor ise, I-485 başvurusu işlem görürken H1B ve L-1 statülerini koruyabilirler.

S: Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerinin I-485 başvurularını ne kadar süre içerisinde değerlendirdiklerini nasıl öğrenebilirim?

C: Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri bu başvuruların ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi vermektedirler, fakat bu süreçler garanti değildir. Davadan davaya süreçler değişiklik göstermektedir. Bu süreçlerin garanti olmaması ile birlikte, I-485 başvurunuzla ilgili kararı duyma vaktiniz gelse bile eğer öncelik tarihiniz güncel değil ise Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri I-485 başvurunuzu onaylamayacaktır.

S: Yeşil kartım onaylandı, fakat bana yeşil kart için sponsor olan işverenimle artık çalışmak istemiyorum. Bunu yapma hakkına sahip miyim?

C: Çalışma üzerinden yeşil kart alındığı durumlarda kişi yeşil kart aldıktan sonra işvereniyle çalışacağını belirttiği için kart alır. Bu yüzden, yeşil kartı onaylandıktan sonra kişinin ona sponsor olan işvereniyle makul sayılacak bir süre çalışması gerekmektedir. Bu süreç iki tarafın da yeşil kart yoluyla birlikte çalışmak istediğini gösteren bir delildir. Bu yüzden, yeşil kart onaylanır onaylanmaz sponsor olan işvereni bırakmak oldukça riskli bir davranıştır. Bu durum bir takım hileler olduğunu düşündürerek problemlere yol açabilir, özellikle kişi ABD vatandaşı olmaya çalıştığı zaman bu problemler karşısına çıkabilir. Bununla birlikte, hiçbir çalışan işverenine sonsuza kadar bağlı kalmak zorunda değildir ve şartların zaman içerisinde değişiklik göstermesi normal karşılanır.

 

posted in: Uncategorized
O-1 vizesi nasıl alınır? EB-1 olağanüstü yetenek üzerinden nasıl yeşil kart alınır?

S: O-1 dilekçem Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisleri tarafından onaylandı. Nasıl O-1 vizesi alabilirim?

C: O-1 dilekçeniz onaylandıktan sonra kendi ülkenizde veya ABD dışında başka bir ülkede bir ABD konsolosluğuna gidere O-1 vizesi alabilirsiniz.

S: ABD konsolosluğundan O-1 vizesi almak için ne gibi belgeler hazırlamalıyım?

C: O-1 vizesi alabilmek için ihtiyacınız olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. DS-156 formu (göçmen olmayan vize başvurusu),
 2. Pasaportunuz,
 3. Gerekli şartlara uygun güncel çekilmiş bir fotoğrafınız,
 4. Vize başvuru ücreti,
 5. O-1 dilekçenizin onaylandığına dair belge (I-797 formu); ve,
 6. O-1 dilekçenizin ve tüm destekleyici belgelerinizin kopyaları.\ S: O-1 vizesi olan bir sinema oyuncusunun asistanıyım. Asistan olarak işe devam edebilmem için hangi vizeyi almam gerekir?

C: O-2 vizesine başvuru yapabilirsiniz. O-2 statüsüne uygun olmak için gerekli şartlar vardır. Yapılacak işin ayrılmaz bir parçası olmak zorundasınız. Bu şu demektir: kritik yeteneklerinizin ve tecrübelerinizin olması ve bu yeteneklerinizin ABD çalışanları tarafından doldurulamaması gerekmektedir.

S: Eşimin O-1 vizesi var. Ben eşimle birlikte gelebilmek için hangi vizeye başvuru yapmalıyım?

C: O-3 vizesine başvuru yapabilirsiniz. O-1 vizesine sahip olan kişiye bağlı olan eşler ve evlenmemiş çocuklar O-3 statüsüyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gelebilir ve burada kalabilirler, fakat çalışma izinleri olmaz.

S: O-3 statüsüyle buradayım. ABD’de çalışma hakkına sahip miyim?

C: Hayır, değilsiniz. O-3 statüsüyle burada olan yabancı uyruklu kişiler Amerika Birleşik Devletleri’nde kalabilirler, fakat çalışamazlar.

S: O-1 statüsüyle ne kadar burada kalınabilir?

C: Yabancı uyruklu kişinin statüsünün süresi işvereninin dilekçesinde kişinin ne kadar süre yeteneklerine ve çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirtmesine göre değişiklik göstermektedir. İşverenlerin dilekçeleriyle O-1 statüsüyle burada bulunan yabancı uyruklu kişilerin ne kadar kalacakları belirlenir, bu süre genellikle üç yılı aşmamaktadır. Yabancı uyruklu kişinin çalışmalarına ihtiyaç olduğu belirtildiği takdirde bu süre bir sene daha uzatılabilir.

S: ABD sınırları içerisinde bulunan yabancı uyruklu kişi nasıl O-1 statüsüne geçebilir?

C: Eğer yabancı uyruklu göçmen olmayan kişi O-1 statüsüne uygun ise, ülke sınırları içerisinde statüsünü değiştirebilir. Bu opsiyon başka göçmen olmayan vizelerle burada olup vize sürelerinin bitimlerinde kalmaya devam eden veya ABD’ye kaçak giren kişiler için değildir. Bununla birlikte, J-1 statüsüne sahip olan ve iki yıllık oturum zorunluluğu olan yabancı uyruklu kişiler ABD sınırları içerisinde O-1 statüsüne geçemezler. Önce O-1 dilekçesi doldurmaları gerekmektedir. Dilekçeleri onaylandıktan sonra ülke dışına çıkarak konsolosluktan O-1 vizesi alabilirler.

S: Z&A da kim davamla ilgilenir?

C: Bütün avukatlarımız davalarıyla dilekçe mektupları hazırlayarak, müvekkillerle iletişime geçerek, askıda olan davaları takip ederek müvekkilleriyle bizzat ilgilenirler. Bu sebepten büromuzda katiplerden daha çok avukat bulundurmaktayız. Katiplerimizin esas amacı müvekkillerimiz için gerekli evraklı derleyip bir dosya altında birleştirmektir ve Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine göndermeden önce kontrol etmektir.

 

posted in: Uncategorized
O-1 vizesi nasıl alınır? EB-1 olağanüstü yetenek üzerinden nasıl yeşil kart alınır?

S: Destekleyici dokümanlar ne anlama gelmektedir?

C: Destekleyici dokümanlar yabancı uyruklu kişinin olağanüstü yetenek statüsüne uygun olduğunu ve çalıştığı işte bu yeteneklerinden istifade edileceğini gösteren belgelerden oluşmaktadır. O-1 statüsüne uygun olmak için neler gerektiğine dair daha fazla bilgi edinebilmek için lütfen buraya tıklayınız. Çalışacağınız işin ispatı için iş sözleşmenizle birlikte yapacağınız işin yazılı açıklamasını sunmanız gerekmektedir.

S: Hangi belgeler destekleyici dokümanlardır?

C: Aşağıdaki belgeler O Dilekçesini destekleyici belgelerdir. Bu belgeler aşağıda yazanlardan ibaret olmayarak, buna ek belgelerin de ilave edilebileceğini lütfen unutmayınız.

 1. Yabancı uyruklu kişinin eğitim sertifikaları ve değerlendirilme raporları;
 2. Yayımlanmış yazılar, sunumlar, özetler, konferans davetleri, ve yabancı uyruklu kişinin yayımlanmış yazılarının başkaları tarafından kullanıldığını gösteren belgeler,
 3. Yabancı uyruklu kişinin uzman olduğu alanı paylaşan başka kişilerin fikirlerini gösteren belgeler,
 4. Yabancı uyruklu kişinin yayınlarının tekrar basımı için taleplerini gösteren belgeler,
 5. Yabancı uyruklu kişinin almış olduğu ödül ve takdirleri ispatlayan belgeler,
 6. Profesyonel derneklerde üyeliğinin olduğuna dair deliller,
 7. Yabancı uyruklu kişinin çalıştığı alanda başka kişileri bir panelde veya bireysel olarak değerlendirdiğine dair deliller,
 8. Kritik eleştiriler ve incelemeler, reklamlar, medya yayımları, yayım sözleşmeleri, veya açıklamalar,
 9. Bilet gişelerinin kayıtları veya fişleri, kasetler, kompakt diskler, veya video satışları,
 10. Eğitim müfredatının özgeçmişi; ve,
 11. Yabancı uyruklu kişinin uzmanlaştığı alanda başka kişilerden neden olağanüstü yetenek sahibi olduğunu açıklayan referans mektupları.

S: Ben bir bilim adamıyım ve O-1 statüsü için dilekçe teslimi yapmak istiyorum. O-1 başvurusu yapabilmem için şartlar nelerdir?

C: Sizin gibi veya bilimin eğitim, ticaret, atletizm gibi başka alanlarında uzmanlık yapan kişilerin alanlarında öne çıkan birincil isimler olduklarını ispat etmeleri gerekmektedir. Bu durum Nobel Ödülü gibi öne çıkan majör ödüllerin alınmasıyla ispat edilebilir. Böyle bir ödül söz konusu değilse eğer, yabancı uyruklu kişi aşağıdakilerin en az üçüne uygun olarak delil sunabilir:

 1. Ülke genelinde (ABD olmak zorunda değil) veya uluslararası olarak alanınızdaki başarınızı tescilleyen ödüllerin ispatı,
 2. Olağanüstü başarılarla üye olunabilen ülke genelinde veya uluslararası olarak kabul gören derneklerde yabancı uyruklu kişinin olağanüstü yetenekleri sayesinde üye olduğuna dair deliller,
 3. Majör medya tarafından yabancı uyruklu kişinin alanında gösterdiği emek ve başarılarının yayımlanmış olduğuna dair deliller,
 4. Yabancı uyruklu kişinin çalıştığı alanda başka kişileri bir panelde veya bireysel olarak değerlendirdiğine dair deliller,
 5. Yabancı uyruklu kişinin uzmanlık alanında bilimsel, akademik, veya ticari katkılarının olduğuna dair deliller,
 6. Yabancı uyruklu kişinin profesyonel dergilerde veya diğer majör medyalarda alanında akademik yazı yazmış olması,
 7. Seçkin itibarları olan kuruluşlarda yer alan önemli aktivitelerde bulunduğuna dair ispatlar,
 8. Alanındaki diğer kişilere kıyasla daha yüksek maaş aldığının ispatı,
 9. Buna benzer diğer deliller.

S: Ben bir sanatçıyım ve O-1 statüsü için başvuru yapmak istiyorum. Başvuru yapabilmem için şartlar nelerdir?

C: Bir sanatçı olarak O-1 statüsüne başvurabilmek için sanat alanınızda ayırt edilen bir kişi olmanız gerekmektedir. Ayırt edilmenin anlamı şudur: başarınızın çok yüksek olduğunun tescillendiğine dair deliller olması gerekmektedir. Bu delillerin sizin ilgili olduğunuz sanat alanında öne çıkan, bilinen, ve lider olan bir şahıs olduğunuzu göstermeleri gerekmektedir. Bu kulağa zor gelebilir, fakat biraz medya desteğiyle bunları ispat etmeniz mümkün olabilir.

S: Sanatçılar, sinema ve televizyon starları O-1 statüsüne başvurabilmek için ne gibi deliller sunabilir?

C: Yabancı uyruklu sanatçıların, sinema ve televizyon starlarının Akademi Ödülü, Emmy Ödülü, Grammy Ödülü gibi ülke genelinde veya yurtdışında bilinen ödüller almış olduğuna dair ispatlarla O-1 statüsüne uygun olduklarını gösterebilirler. Eğer kişiler bu ödüllere sahip değilse, aşağıdaki delillerden en az üçüne sahip olmak başvuru yapabilmelerini sağlayabilir:

 1. Yabancı uyruklu kişinin seçkin itibarı olan yapımlarda başrol oynamış olması veya oynayacak olması (kritik eleştiriler, reklamlar, medya yayımları, yayım sözleşmeleri gibi),
 2. Yabancı uyruklu kişinin ülke genelinde veya dünya çapında başarılarının fark edildiğine dair profesyonel yayımlar veya eleştiriler,
 3. Seçkin itibarı olan kurum ve organizasyonlarda yabancı uyruklu kişinin birincil veya kritik bir rol oynadığına dair ispatlar,
 4. Majör reklamlarda yer almış olması veya ilgili sanat dalında kritik görülen başarılara imza attığına dair ispatlar (bilet gişelerinin kayıtları, kasetler, kompakt diskler, veya video satışları gibi),
 5. Profesyonel organizasyonlardan, alanındaki uzmanlardan, veya devlet ajanslar tarafından yabancı uyruklu kişinin başarısının fark edildiğine dair ispatlar,
 6. Alanlarındaki diğer kişilere kıyasla daha yüksek maaş aldığına dair ispatlar,
 7. Bunlara benzer diğer deliller.

 

posted in: Uncategorized
O-1 vizesi nasıl alınır? EB-1 olağanüstü yetenek üzerinden nasıl yeşil kart alınır?

S: O-1 statüsü nedir?

C: O-1 statüsü göçmen olmayan yabancı uyruklu kişilerin bilim, sanat (televizyon ve sinema endüstrisi), eğitim, ticaret, ve atletizm gibi olağanüstü yetenekleriyle kazandıkları bir statüdür. Bu kategoriye uygun olan yabancı uyruklu kişiler Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma ve yaşama hakkı kazanır.

S: O-1 ve EB-1(a) vizeleri arasındaki fark nedir?

C: O-1 vizesi veya statüsü göçmen olmayan kişileri kapsar. EB-1(a) göçmenlik dilekçesiyle kazanılır ve EB-1 kategorisinin altındadır. O-1 statüsüyle EB-1(a) statüsü (olağanüstü yetenek sahibi yabancı uyruklu kişi) arasındaki koşullar birbirine çok benzemektedir. O-1 statüsü farklı olarak göçmen olmayan kişileri kapsar, EB-1(a) standartları ise göçmenlik statüsü kazanmak isteyen kişiler içindir. EB-1 kategorisiyle ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için lütfen buraya tıklayınız.

S: Çalışmayı kapsayan göçmen olmayan statü olan O-1 statüsü, H-1B gibi diğer göçmen olmayan ve çalışma izni olan diğer statülerden nasıl farklıdır?

C: O-1 statüsünün farkı diğer vize ve statülere göre daha fazla çalışma imkanını barındırmasıdır. Örneğin, H-1B statüsünde koşulan şart kişinin üniversite mezunu olması ve alanında uzman olmasıdır. Atletizm veya şovmen gibi daha geniş alanlarda çalışan yabancı uyruklu kişiler O-1 statüsünden yararlanabilir. Bununla birlikte, O-1 statüsünün H-1B statüsünden çok daha fazla şartlar barındırdığını bilmek gerekmektedir. H-1B statüsü biten şahıslar O-1 statüsüne geçerek burada kalmaya devam edebilir.

S: J-1 statüsüyle burada bulunmaktayım ve iki yıllık oturum zorunluluğundan muaf olmam imkansız görünüyor. Bu durumda O-1 statüsüne geçmem mümkün müdür?

C: Evet, mümkün olabilir, fakat bunu yapabilmeniz için ancak ABD sınırlarının dışında bulunan bir Amerikan konsolosluğundan O-1 vizesi almanız gerekmektedir. Bunun sebebi ABD’de iki senelik oturum zorunluluğunu doldurmadığınız sürece (veya bundan muaf tutulmadığınız sürece) göçmen olmayan bir statüye geçme hakkınızın olmamasıdır. İşvereniniz sizin adınıza Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine dilekçe göndermek zorundadır. Dilekçe onaylandıktan sonra ABD sınırlarının dışında bir konsoloslukta O-1 statüsü için başvuru yapabilirsiniz. O-1 vizesi aldıktan sonra, iki yıllık oturum zorunluluğu olmadan veya buna muaf tutulmak zorunda kalmadan hemen ABD’ye giriş yapabilirsiniz.

S: Nasıl O-1 vizesi alabilirim?

C: Ajansınızın veya işvereninizin Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerinden O dilekçesi için onay alması gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra kendi ülkenizde veya bir başka ülkede O-1 vizesine başvuru yapabilirsiniz.

S: O-1 dilekçemi teslim etmeden önce ne gibi hazırlıklar yapmalıyım?

C: O-1 dilekçenizi göndermeden önce akran gruplarından, çalışma gruplarından, veya idari bir organizasyondan fikir almalısınız. Bu kuruluşlar ve gruplar size yabancı uyruklu kişi olarak olağanüstü yetenek statüsüne uygun olup olmadığınız konusunda bilgi verebilir. Bazı durumlarda kuruluşlardan fikir danışmakta muaf kılınabilirsiniz veya delil göstererek fikir danışma opsiyonunuzun olmadığını beyan edebilirsiniz.

S: O-1 dilekçem için hangi dokümanı doldurmam gerekir?

C: Aşağıdaki dokümanları sunmanız gerekmektedir:

 1. Fikir danıştığınıza dair doküman,
 2. Sizin durumunuza uygun olan fikir danışabileceğiniz bir kuruluşun olmadığına dair delil,
 3. Hızlıca işlemlerin yürürlüğe geçme talebi; veya,
 4. Fikir danışmaktan muaf tutulmak için talep,
 5. Dilekçenizi destekleyen işvereninizden yazılı belge,
 6. Destekleyici dokümanlar; ve,
 7. Başvuru ücreti.

 

posted in: Göçmen mahkemesi, Göçmenlik Basvuru Sureci, Göçmenlik Haberleri, İltica, Uncategorized
İltica ve Sınır Dışı Edilmeyi Durdurmak ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

S: İltica mülakatında mahkeme bana çevirmen tedarik eder mi?

C: Hayır. Eğer İngilizceyi akıcı olarak konuşamıyorsanız, 18 yaş üstü, avukatınız veya tanığınız olmayan bir bireyi çevirmen olarak mülakata getirmeniz gerekmektedir. Bu durumda mülakata çevirmen getirmediğiniz sürece mülakata gelmemiş kabul edilirsiniz.

 

S: İltica davam iltica memuru tarafından olumlu olarak sonuçlanırsa ne olur?

C:Eğer iltica davanız iltica memuru tarafından onaylanır ve ABD sınırları içerisinde bir sene kalırsanız oturum için başvuru yapabilirsiniz.

 

S: Kaçak olarak buradaysam ilticaya başvuru yapabilir miyim?

C:Evet, tek şart Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmanızdır. Kaçak olarak ülkede kalan kişi iltica yoluyla legal statüye geçebilir. Tek problem iltica başvurusunun reddedilmesi durumunda yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilme sürecinin başlamasıdır.

 

S: Eğer legal statüyle buradaysam ilticaya başvuru yapabilir miyim?

C: Evet, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan her birey ilticaya başvuru yapabilir. Eğer iltica başvurusu onaylanırsa yabancı uyruklu kişi burada legal olarak sığınmacı statüsü kazanır. Eğer iltica başvurusu reddedilirse, yabancı uyruklu kişi hangi legal statüde ise o statüyü geri alır. DİKKAT, eğer kişinin legal statüsü iltica mülakatına kadar zaman aşımına uğrarsa, iltica mülakatını yapan yetkili tarafından iltica hakkı verilmediği sürece kişinin sınır dışı edilme işlemleri başlar.

S: İltica başvurusu için ne gibi bilgiler gerekmektedir?

C: İltica başvurusunun kendisi dışında, iltica mektubunuzun yanı sıra başvurudan iki yıl sonrasında gerçekleşecek mülakat için gerekli delilleri sunmanız gerekmektedir. Bazı davalar çok fazla delil gerektirmez, bazılarında ise daha fazla delil sunmak gerekebilir. Tecrübeli bir iltica ve göçmenlik avukatıyla iletişime geçerek iltica başvurusuna göre ne kadar ve ne gibi deliller gerektiğini öğrenmenizi tavsiye ederiz.

S: İltica başvurusu yaptıktan sonra ülke sınırları dışına çıkabilir miyim?

C: Hayır. Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışına çıkan müracaat sahibi iltica davasından veya sınır dışı edilmeyi engelleme davasından vazgeçmiş olarak varsayılır.

S: Sınır dışı edilmeyi engellemek için neden başvuru yapılır?

C: İltica etme sürecinde sınır dışı edilmeyi engellemek için başvuru yapmak sizi rahatlatacak alternatif bir seçenektir. Herkes ilticaya başvurmayı tercih eder, fakat iltica sürecinde sınır dışı edilmeyi engellemekte olmayan bir çok engel vardır (bir sene içinde başvuru yapma zorunluluğu gibi).

S: İlticaya başvurabilmek için geçmişte tecrübe ettiğim zulüm ve işkenceleri ispat etmek zorunda mıyım?

C: Hayır. İlticaya başvurabilmek için ispat etmeniz gereken tek şey ülkenize geri döndüğünüz takdirde zulme maruz kalmaktan korkmanız için iyi bir neden veya nedenlerdir. Eğer ülkenizde veya en son ikamet ettiğiniz ülkede zulme maruz kalan bir grubun üyesi iseniz, gelecekte aynı zulme maruz kalacağınızın endişesi ve korkusu ilticaya başvurmanızı uygun kılabilir.

S: Eğer sınır dışı edilme işlemlerim başladıysa başvuru yapabilir miyim?

C: Evet. Kişinin diğer şartlarda ülkeyi terk etmesi zorunlu kılınmış olsa bile, iltica ve sınır dışı edilmeyi engelleme ülkeden çıkarılma işlemini durdurabilir (örneğin legal statünüz zaman aşımına uğradıysa). İlticaya veya sınır dışı edilmeyi engellemeye başvurduğunuzda, mahkeme başvurunuzun uygun olup olmadığını değerlendirir. Eğer mahkeme lehinize karar verirse, zulüm görebileceğinizi düşündüğünüz ülkeye geri gönderilmezsiniz.

posted in: Uncategorized
Davanızı I-601 ve I-601A Feragat Belgeleriyle Nasıl Belgeleyebilirsiniz?

Aşağıda avukatın destek mektubu ve aile bireylerinden alınan detaylı yazılı ve yeminli ifadelerin yanında olması gereken evrakların listesini bulabilirsiniz.

I-601 ve I-601A feragat belgelerini hazırlarken Amerikan Vatandaşı olan akrabanın veya akrabaların sağlıkları, psikolojik durumları, finansal durumları, ülkelerinin güvenlik durumları ve zorlu şartların iyi bir şekilde belgelenmeleri ve açıklanmaları gerekmektedir.

Örneğin, akrabası olduğunuz ABD vatandaşının veya vatandaşlarının yaşadığı tıbbi ve psikolojik zorluklar tıbbi kayıtlar, psikolojik ve/veya tıbbi değerlendirme raporları, acil servis raporları, veya benzer belgelerle ispatlanabilir.

Finansal zorlukları belgelemek için bir muhasebeci ailenin genel finans ve giderlerini analiz edebilir. Bu finansal zorlukların analizini detaylandırarak yabancı uyruklu akrabanın ülkeden çıkışının (dolayısıyla çocuk bakımı gibi eve finansal olarak destek çıkan bir gelirin ortadan kalkmasını) ABD vatandaşının ev giderleriyle başa çıkmakta güçlük çekeceği ve ABD vatandaşı olan çocuklarının bakımının negatif etkileneceği (eğer çocukları var ise) belgelenebilir.

Buna ek olarak, Amerika Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Komitesi’nin (ve benzer kurumların) sunduğu raporlar ve medya raporları ABD vatandaşı olan kişinin akrabasının kendi ülkesinde emniyet ile ilgili potansiyel problemler yaşayabileceğini (eğer durum bu ise) vurgulamak için kullanılabilir. Eğer yabancı uyruklu kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı takdirde akrabası olan ABD vatandaşının da onunla beraber yurtdışına çıkma ihtimali var ise bu durumun ortaya çıkaracağı problemler de bu raporlarla vurgulanabilir.

Nihai olarak, ABD vatandaşı ve bahsi geçen akrabasının yakınlık derecesini onaylayan yazılı ve yeminli ifadeler kişilerle ilişkisi olan aile bireyleri ve arkadaşlar tarafından sunulabilir. Bu ifadelerle birlikte kiliselerinden/dini kurumlarından mektuplar da ispat olarak kullanılabilir. Cemiyetlerinden öne çıkan isimlerin bahsi geçen kişilerin manevi ve ahlaki olarak cemiyetlerine sadık ve bağlı olduklarını ifade etmeleri de bu süreci destekleyen belgeler olacaktır.

Buna ek olarak, I-601 ve I-601A davalarıyla birçok deneyimi olan tecrübeli bir avukata danışmanız önerilir.