posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi, EB-5 vizesi yeşil kart
E-2 VE EB-5 VİZELERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

E-2 VİZESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Belirli bir minimum yatırım miktarı şartı yoktur. Yasalar sadece yatırımın başarılı ve marjinal olmayan bir işletmenin geliştirilmesine yetecek kadar olması gerektiğini belirtmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı kıstaslarına göre büyük çapta bir başlangıç yatırımı, bahsi geçen işletmenin geliştirilmesi için en azından 150,000$+ olmalıdır;

E-2 yatırımcısının eşi ve 21 yaşından küçük çocukları bağlı E-2 vizesi almaya hak kazanacaktır. E-2 eşi, bağlı E-2 vizesi temel alınarak çalışma izni için başvurabilir;

Bağlı E-2 vizesi alan 21 yaşından küçük çocuklar ABD’de istedikleri herhangi bir okula gidebilirler, ancak çalışma izni alamazlar;

E-2 vizesi sahipleri istedikleri kadar ABD dışında kalabilir ve vizeleri geçerli olduğu sürece bu vizeyle yeniden ABD’ye giriş yapabilirler; birçok eyalette E-2 vizesi sahiplerinin çocukları 21 yaşına gelip bağlı E-2 vizesi statülerine kaybedene dek devlet üniversitelerinde eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur.

E-2 VİZESİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

E-2 vize yenileme başvuruları, işletmenin zorluk yaşadığı durumlarda genellikle reddedilir;

E-2 vize başvurusunun ana ilkesi olarak E-2 vizesi sahipleri yalnızca yatırım yaptıkları işletmede çalışabilirler;

E-2 statülerinin süresi geçmemiş olsa dahi işletmeleri başarısız olduğu takdirde ABD’yi terk etmek durumundalardır;

Çocuklar 21 yaşına bastıklarında bağlı vize haklarını kaybeder ve ABD’de kalmak istiyorlarsa başka bir vizeye (Öğrenci vizesi veya Uzman vizesi) başvurmaları gerekir;

Göçmen olmayan bir vize türü olan E-2 vizesi, kalıcı oturum izni ile sonuçlanmaz.

Her ne kadar kişinin kalıcı oturma izni almasına engel olmasa da kalıcı oturma izni almaya hak kazanması için herhangi bir temel oluşturmaz. E-2 vizesi sahipleri sponsor oldukları işletmeyi sattıklarında ya da kapattıklarında ABD’yi terk etmeleri veya ABD’de kalmak istiyorlarsa başka tür bir vizeye başvurmaları gereklidir;

E-2 vizesi sahiplerine ve ailelerine ABD’ye her girişlerinde vizeleri daha uzun bir süre için geçerli olsa dahi yalnızca 2 yıllık bir E-2 statüsü verilmektedir.

E-2 vizesi sahipleri, devlet tarafından kişilerin arazilerinin korunması için tahsis edilen özel haklar, federal hükümet tarafından verilen öğrenim kredileri, üniversite eğitimi için yapılan bazı maddi yardım ve burs gibi birçok sosyal yardımdan faydalanamazlar.

EB-5 GÖÇMEN YATIRIMCI VİZESİ (eb-5 bölgesel merkez yeşİl kartı)

EB-5 vizesi bir göçmen vizesidir, yani kalıcı oturma izni ile sonuçlanır.

EB-5 vizesi, devlet tarafından onaylanmış bir bölgesel merkez projesine 500,000$ değerinde bir yatırım yapılmasını gerektirmektedir.

Bölgesel bir merkez, ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi tarafından Bölgesel Merkez olarak atanmış yasal bir kurum, organizasyon veya kentin ya da eyaletin kamu dairelerinden biridir. Yabancı uyruklu kişiler Bölgesel Merkez projesine yaptıkları yatırımlara göre kalıcı oturum izni edinmeye hak kazanmaktadır.

Bir bölgesel merkez, her biri kendi iş faaliyetlerine sahip sınırlı ortaklıklar kurar ve sınırsız sorumlu ortak tüm bu ortaklıkları yönetir. ABD’de kalıcı oturma izni almak isteyen yabancı yatırımcılar bir projeye 500,000$ değerinde bir yatırım yaparak sınırlı ortak haline gelebilir. Yatırımcı kişi, Bölgesel Merkezin günlük idaresine dahil değildir.

Yatırımcı para kaynaklarını bir iş, işyeri sahipliği, yatırım, miras veya hediye gibi yasal yollardan kazandığını kanıtlamak durumundadır. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, yatırımcının kendi ülkesinden veya halihazırda yaşadığı ülkeden vergi beyannamelerini temin etmesini ve yatırımda kullanılan kaynakları nasıl elde ettiğini açık bir şekilde belgelemesini beklemektedir.

EB-5 GÖÇmenLİK SÜRECİ:

Yatırımcı kendi seçtiği Bölgesel Merkeze 500,000$ değerinde bir yatırım yaptıktan sonra göçmenlik uzmanı bir avukat, yatırımcının adına ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi ile birlikte Göçmenlik Başvurusunu gerçekleştirir.

İlk başvuru onaylandıktan sonra avukat, yatırımcının ve ailesinin göçmenlik vizesi alması veya yatırımcı uzun süreli bir vize ile ABD’de bulunuyorsa statü düzenlemesi için konsoloslukla ilgili işlemleri başlatır.

İlk şartlı Yeşil Kart 2 yıllıktır. 2 yıl dolmadan önce yatırımcının avukatının yeşil karttaki şartın kaldırılması için başvuruda bulunması gereklidir. Kalıcı yeşil kart edinmeye hak kazanmak için yatırımcının göçmenlik bürosuna yaptığı yatırımın ve Bölgesel Merkezin hala yürürlükte olması gerekmektedir.

EB-5 YATIRIMCI PROGRAMININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Yatırımcı dilediği ABD eyaletinde yaşayabilir ve yatırım yaptığı işletmeyi yönetmek zorunda değildir;

EB-5 yatırımcıları herhangi bir işverenin çatısı altında herhangi bir pozisyonda çalışabilir; kendi işini kurabilir veya emekliye ayrılabilir;

EB-5 yatırımcıları ve aile üyeleri ABD’de kalıcı oturum izninin getirdiği birçok sosyal haktan faydalanabilir;

EB-5 yeşil kart sahiplerinin çocukları istedikleri işe girebilir veya istedikleri okula gidebilir, burs alabilir ve eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur;

EB-5 yeşil kart sahipleri için vize başvurularının sürekli reddedilmesi gibi bir endişe yoktur.

posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi, İşletme/Ticaret Vizeleri
E1 ve E2 Vizeleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek isteyen çoğu kişi, ABD hükümetinin ülkede iş bulmak isteyenlere getirdiği kısıtlamalardan haberdardır. Amerikan iç politikası, ilk önceliğin iş için ülkeye gelmek isteyen yabancılar yerine ABD’de halihazırda iş arayan yerli vatandaşlara verilmesini beyan etmektedir.

Dolayısıyla ABD, genellikle ülkeye iş amaçlı giriş iznini yalnızca belirli koşulları sağlayan kişilere vermek ile sınırlı tutar. Yüksek talep gören meslekler veya yüksek beceri gerektiren iş alanları ise genellikle TN vizesi gibi ülkeye giriş izni veren bazı özel vize kategorilerinde değerlendirilmektedir.

 

ABD’nin desteklediği diğer bir vize türü ise ülke içerisinde büyük miktarda ticaret ya da yatırım yapan kişilerin almaya hak kazandığı E1 ve E2 anlaşma vizeleridir. Çünkü bu durum, ülke sınırları içerisindeki bir işletmeyi büyütüp istihdam yaratarak Amerikan ekonomisine değer kazandırdığınız anlamına gelmektedir.

E1 Ülkeleri vs. E2 Ülkeleri

ABD, sınırlar arası iş faaliyetlerine olanak tanıyarak birçok farklı ülkeyle yaptığı anlaşmaları listeler.

Göçmen Olmayan Ticari Anlaşma Vizesi olarak da bilinen E1 vizeleri kapsamında yine bir göçmen olmayan yatırımcı vizesi olan E2 vizesine kıyasla daha az sayıda ülkeye hak tanınmaktadır. E1 statüsü talep etmesi uygun bulunan ülkeler aşağıda verilmektedir:

 

Arjantin, Çin, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Avustralya, Kolombiya, Almanya, Japonya, Norveç, İsviçre, Avusturya, Kosta Rika, Yunanistan, Kore, Umman, Tayland, Belçika, Danimarka, Honduras, Letonya, Pakistan, Togo, Bolivya, Estonya, İran, Liberya, Filipinler, Türkiye, Brunei, Etiyopya, İrlanda, Lüksemburg, İspanya, Birleşik Krallık, Kanada, Finlandiya, İsrail, Meksika, Surinam, Yugoslavya

Bir sonraki listede ise E2 vizesine başvurabilecek ülkeler sıralanmaktadır:

Arjantin, Çin, Gürcistan, Kırgızistan, Pakistan, İsviçre, Ermenistan, Kolombiya, Almanya, Letonya, Panama, Tayland, Avustralya, Kongo, Grenada, Liberya, Filipinler, Togo, Avusturya, Kosta Rika, Honduras, Lüksemburg, Polonya, Trinidad ve Tobago, Bangladeş, Çek Cumhuriyeti, İran, Meksika, Romanya, Tunus, Belarus, Ekvador, İrlanda, Fas, Senegal, Türkiye, Belçika, Mısır, İtalya, Moldova, Slovakya, Ukrayna, Bosna-Hersek, Estonya, Jamaika, Moğolistan, İspanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Etiyopya, Japonya, Hollanda, Sri Lanka, Özbekistan, Kamerun, Finlandiya, Kazakistan, Norveç, Surinam, Yugoslavya, Kanada, Fransa, Kore, Umman, İsveç

E1 ticari vizelerine kıyasla daha birçok ülke vatandaşlarına E2 yatırımcı vizesi alma hakkı tanınmaktadır. Rusya, Ürdün, Haiti, Azerbaycan, Arnavutluk ve Nikaragua dahil olmak üzere altı farklı ülke de E2 vize alımına olanak sağlayacak anlaşmaları imzalamıştır. Ancak bu anlaşmalar ABD için henüz tasdiklenmediğinden bahsi geçen ülkelerin vatandaşları yatırım faaliyetleri için bürokratik nedenler yüzünden belirsizlik yaşamaktadır.

E1 ve E2 Vizesi Gereksinimleri Arasındaki Önemli Farklar

Bu iki vize türü arasında hemen göze çarpmayan ama oldukça önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır. E1 ticari anlaşma vizesine başvuran kişilerin başvuru yaptıkları ülkenin vatandaşı olmaları gereklidir. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine göre ‘’yatırımcı bir kişi, şirket veya tüzel kişi de olsa anlaşmalı ülkenin vatandaşı olmak zorundadır.’’ Bu ifadeye şirketlerin ve tüzel kişilerin de dahil edilmesi, başvuran kişi sayısının artmasına olanak vermektedir. Nitekim bu durum ABD’nin kendi sınırları içerisinde yeni işletmeler kurarak istihdam yaratan kişilere gösterdiği ilginin kanıtıdır.

İki vize arasındaki diğer bir önemli fark ise iki vizenin de anlaşmalara bağlı olmasından kaynaklanır. E1 vizesi ticaret adamları ile ilgili olduğundan Dışişleri Bakanlığı ‘’yapılan uluslararası ticaretin sürekli ve azımsanmayacak kadar büyük bir miktarda olması gerektiğini’’ belirtmektedir. E2 vizesi için ise ‘’yapılacak yatırım, yatırım fonları veya taahhüt edilmiş ve geri alınamayacak maddi kaynaklar ile azımsanmayacak kadar büyük bir miktarda yapılmalıdır. Yatırım, işletmenin başarılı bir şekilde idare edilmesi için yeterli miktarda olmalıdır. ’’ şeklinde bir ifade yer almaktadır.

Diğer bir deyişle, seçilen işletmeye yatırılan para riske edilmeli ve işletmenin günlük faaliyetlerini karşılamaya yetecek miktarda olmalıdır. Yapılacak ticaret veya yatırım miktarına dair kesin bir rakam iki vize türünde de verilmemektedir. Ancak ülkeye giren para miktarı ne kadar fazla olursa, vize başvurusunun kabul edilme ihtimali de bir o kadar artar.

E2 vizesine başvuran kişiler oluşturulan işletme ya da firmaya yapılan yatırım parasının kontrolünü elinde tutmalı ve özellikle bahsi geçen şirketi geliştirmek amacıyla ABD’ye gelmelidir. Her iki vize türü de ticaret ve yatırım için gerekli çalışanları kabul etmektedir. E2 vizesine başvuranların kendilerini ve ailelerini geçindirmek için gerekli olandan daha fazla kazanç sağlamaları beklenilirken E1 vizesine başvuranlar için böyle bir şart koşulmamaktadır.

 

ABD’de işletme ya da ticarete dayalı planlarınız için zaman ve para harcamadan önce yanlışlıkla bir hata yapıp ya da bir E1 veya E2 vizesi için gerekli şartları sağlamayıp kaynaklarınızı boşa harcamadığınızdan emin olun.

 

Başvurunuz için Uzman Yardımı Alın

E tipi bir vizeye başvurmadan önce gerekli tüm koşulların sağlanması zorunludur. Bu kadar evrak işi arasında bazı önemli detaylar gözden kaçabilir ve başvurunuz reddedilebilir. Oldukça karışık olan başvuru sürecini herhangi bir hukuki yardım almadan sürdürmeye çalışmak sinir bozucu bir hal alabilir ve başvurunun olumsuz sonuçlanmasına dahi neden olabilir. Hukuk bürolarımız 20 yılı aşkın bir süredir E-1 ve E-2 vizeleri ile ilgilenmektedir ve müşterilerimizin %50’den fazlası Türk’tür. Dilerseniz ücretsiz danışma hizmetimizden yararlanmak için telefon veya Skype aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Email: info@lawapj.com Telefon: 212 693-3355 http://lawapj.com/tr/

posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi, EB-5 vizesi yeşil kart
E-2 ve EB-5 (veya EB-5 yeşil kart) vizeleri arasında ki farklılıklar nelerdir?

E-2 ve EB-5 (EB-5 yeşil kart) vizelerinin her ikisi de yatırımcı vizeleri olmakla birlikte, ikisinin arasında pek çok farklılıklar vardır. Bu şablon iki yatırımcı vizesi arasındaki temel farklılıkları özetlemektedir.

Madde E-2 Yatırımcı Vizesi EB-5 Yatırımcı Vizesi

Vize süresi Geçici vizedir fakat sınırsız yenilenebilir. Konsolosluk vizeyi 5 yıllık verebilir fakat genellikle daha az süreli vermektedir Yeşil Kart – Daimi Oturum Kartı
Yatırımın Miktarı Yapılacak işe göre değişiklik göstermektedir fakat en az $75,000 olması gerekmektedir. Yatırımın miktarı daha yüksek olduğu takdirde E-2 vizesinin onaylanma ihtimali artmaktadır Eğer ABD devletinin Bölgesel Merkezi üzerinden yatırım yapılacaksa yatırım miktarı $500,000’dır.
Kaç Yeni İş İmkanı Oluşturmalıdır? Herhangi bir net sayı yoktur fakat kurulan şirket sadece yatırımcıyı ve ailesini destekleme amacıyla kurulmamalıdır ABD devletinin Bölgesel Merkezleri kaç tane yeni iş imkanı oluşturulması gerektiğiyle ilgilenmektedir.

Yatırımcının yapması gereken tek şey $500,000 miktarında ki yatırımı yapmasıdır.

Yatırımcı yatırıma ne kadar dahil olmalıdır? Yatırımcı aktif olmalıdır – pasif yatırıma müsade yoktur Yatırımcı pasiftir – yatırım Bölgesel Merkez üzerinden yapılır
Paranın Yasallığının İspatı Yatırım yasal bir kaynaktan çıkmalıdır ve takip edilebilir olmak zorundadır Yatırım yasal bir kaynaktan çıkmalıdır ve takip edilebilir olmak zorundadır
Yatırımcının ABD’de Geçirmesi Gereken Süre Tam bir süre yoktur fakat yatırımcı aktif bir şekilde şirketin idaresini yapmak zorundadır Yatırımcı Yeşil Kart şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Yeşil kart sahipleri için koşulan şart her 6 ayda bir en az bir günü ABD’de geçirmeleridir. Eğer yatırımcı ABD dışında bir buçuk seneden fazla kalmayı planlıyorsa iki yıllık geri giriş izni için başvuruda bulunabilir. Bu izin sayesinde kişi daimi oturum statüsünü kaybetmemiş olacaktır

Vize Kısıtlamaları Yatırımcı sadece açtığı veya satın aldığı şirket için çalışabilir. Bu vize göçmen olmayan vize kategorisindedir ve diğer göçmen olmayan vizelerdeki kısıtlamalara tabi tutulur. Göçmen vizesidir (yeşil kart) fakat ilk iki sene şartlı yeşil kart verilir. İki yılın sonunda yatırımcı 10 tam zamanlı yeni iş imkanı sunduğunu belirterek yeşil kartındaki şartların kaldırılması için başvuru yapmak zorundadır
İş Planı Zorunluluğu Evet Evet, fakat ABD devletinin Bölgesel Merkezi iş planını kendisi oluşturmaktadır
Aile Yatırımcının eşi ve 21 yaş altında olan çocukları da E-2 vizesi alabilir. Yatırımcının eşi çalışma iznine başvurma hakkına sahiptir. Çocuklar okula gidebilir fakat çalışma izni alamazlar. Yatırımcının eşi ve 21 yaş altı çocukları da yeşil kart sahibi olurlar
Başvurunun Değerlendirme/Sonuçlanma Süreleri Bir ay içerisinde değerlendirilebilir Bir yıldan fazla sürede değerlendirilir

E-2 ve EB-5 vizeleri hakkında ek yasal danışmanlık almak isterseniz a.johnson@lawapj.com email adresinden bize ulaşabilir veya ofis numaramızdan (212-693-3355) bize ulaşabilirsiniz veya bize email atarak Skype üzerinden ücretsiz danışmanlık için randevu oluşturabilirsiniz.

 

posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi, H1b, İltica, O-1 vizesi, L-1 vizesi
Profesyonel, Yetenekli ve Niteliksiz Çalışanlar için EB-3 Vizesi

Birleşik Devletler iş vasıtalı yeşil kartların 3. tercih edilen kategorisi (Toplam 5 kategori bulunmaktadır.) oldukça kapsamlı ve diğer kategorilerin bazılarına kıyasla daha az talep edilen bir kategoridir. İçerdikleri:

Profesyonel çalışanlar

-Vasıflı çalışanlar ve

-Vasıfsız çalışanlardır.

Yabancı uyruklu kimse bir Birleşik Devletler işvereninden kalıcı, tam zamanlı bir iş teklifine ihtiyaç duymaktadır. İşveren bu sürece Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı’ndan işverenin Birleşik Devletler vatandaşı bir çalışan aradığı fakat istekli ve kalifiye kimseyi bulamadığına dair onaylı bir işçi sertifikası almakla başlayabilir. Tüm EB-3 alt kategorileri için çalışma belgesi gerekmektedir. ( Milli menfaat feragatçileri olmayanlar, başvuranlar yabancı bir ulustan işçi almanın Birleşik Devletler’e çok fazla fayda sağlayacağını gösterirse, çalışma belgesi gerekmemektedir ve bu üçüncü tercih için uygundur.) Çalışma belgesi ve belge gereklilikleri ve sürecinde daha fazla bilgi almak için “Çalışana Yeşil Kart İçin Sponsor Olma Prosedürleri“ne bakınız.

Her yıl sınırlı sayıda EB-3 yeşil kart bulunmaktadır- toplam sadece 40.000 iken bunun 10.000’i vasıfsız işçilere ayrılmıştır. Sonuç olarak vasıfsız olarak sınıflandırılan işçiler diğer iki alt kategoride karşılaşılan zamandan daha fazla, sıklıkla yeşil kart için 10 yıl ya da daha uzun süre beklemek zorundadırlar. Başka kaç insanın başvurduğuna bağlıdır, ancak vasıfsız işçilerin talebi yüksektir – sadece kaç işverenin dadı ya da bakıcılarının yeşil kartı için sponsor olmak isteyeceğini düşünün. İşçinin hangi ülkeden olduğuna bağlı olarak, bekleme 10 yıl kadar uzun olabilmektedir. (Her ülkenin limitleri aynı zamanda vizenin dağılımını da etkilemektedir.)

posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi, H1b, İltica, O-1 vizesi, L-1 vizesi
İş vasıtası ile yeşil karta nasıl başvurulur?

Trump başkanlığı dolayısıyla, eğer sponsorunuz varsa iş vasıtası ile yeşil karta başvurmanın tam zamanı. İş vasıtası ile alınan uygun yeşil kartların miktarını azaltma ihtimalleri bulunmakta ve EB-3 süreci için bekleme süresi çok az olduğu için, başvuruya başlamanın tam vakti, bu yüzden başvuru sahibi eski kanunlar kapsamı içinde olmakla beraber yeşil kart süreçleri çok çabukça işleme alınabilmektedir.

Yetkin hukuk müşaviri ve William player ile sponsorluk süreci epeyce nettir.

Dahil olan lojistiğin %95’ini avukat idare etmektedir. Tekrardan başvuran kişi başarılı bir başvuru için sadece birkaç işçisi olan küçük bir işverene ihtiyaç duymaktadır. Aşağıda size sponsor olmak isteyen bir işverene sahip olduğunuzda kalifiye olacağınızın uyarısı aşağıda yapılmaktadır.

posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi, H1b, O-1 vizesi, L-1 vizesi
Başkan Seçilmiş Trump ve PERMler, LCA-lar ve I-601A Feragatları

Şu andan itibaren işletmeler ve göçmen topluluklar, Başkan seçilmiş olan Trump’ın göçmenlikle ilgili olan uygulamaları hakkındaki potansiyel değişiklikler göz önüne alınarak spekülatif ve çelişkili bilgiler almaya devam edeceklerdir.

Kimse ne olduğunu bilmese de, eğer varsa, değişiklikler gelecek yıl İşçi Sertifikalarına, H-1B Vizelerine uygulanacak ve göçmenlikle genel olarak gelecek yılki Faveo Paralegalleri aşağıdaki adımları uygulamanın en azından uygunsa bazı müşteriler için potansiyel olarak iyi bir sigorta poliçesi olabileceğine inanmaktadırlar.

  • PERMleri olabildiğince çabuk hazırlama ve teslim etme ve onları Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı sistemine gelecek yıl sunulacak olan potansiyel olarak daha sert ya da eleyici yeni gereklilikler gelmeden sunma (Görünüşe göre masadaki seçeneklerin bazıları Kanada, Yeni Zelanda ve diğerleri tarafından kullanılan “Nokta sistemi”ni bazı açılardan taklit etmeyi içermektedir);
  • H-1B Sınır davaları için gelecek 1 Nisan 2017’de doldurulacak LCAları şimdi doldurma ve hazırlama (Üstün bir gayret gerektirmemektedir ve gelecekte yararlı olabilecektir.)
  • I-601A feragatlarını olabildiğince çabuk teslim etme;
  • Çok uluslu olan işçilerin H-1Bler yerine (mümkün olduğunda) kullanılabileceği L-1leri kullanımını planlama;
  • H-2B dosyalarını olabildiğince çabuk işleme.
Andrew P Johnson hukuk ofisleri yukarıda listelenen ve çok çeşitli diğer göç davalarında kapsamlı tecrübeye sahiptir. Göçmenlik konusunda özelleşmiş 20 yıllık deneyime sahibiz.

 

posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi, H1b
Trump başkanlığı göçü nasıl etkileyecek?

Bana göre, göçmenlik yasasında,parmaklıkları genişletme (“Duvar” konusu), suçlu yabancıların gönderilmesi gibi bölümlere yoğunlaşacaklardır. H1Bleri azalttığını önerdikleri iş göçmenliği için olduğu gibi ya da H1B için çalışma izni isteği (Gazete reklamları ile vs.) ve mümkün cari ücreti arttırmadır. H1Bler teknoloji şirketleri yeteneği buraya aldığı ve daha sonra bu insanlar PERMleri yapan kişiler olduğundan araç olarak servis verdikleri için önemlidirler.

Trump’ın planı sadece çeşitli vizelerle Birleşik Devletler’de bulunun yabancılar için çalışan yeşil kartının ihracına sınır getirmeyi önermektedir. Bu çalışan konulu vizelerin %86’sını oluşturmaktadır. (Yani yurt dışına çıkış/ çalışma esaslı yeşil kart sebepli “kayıp” %14 olacaktır. Daha büyük problemse H1Blere birkaç yıl içinde sınır getirildiğinde PERM ile sponsor olacak kimseniz kalmayacaktır

Politik iltica süreci değişmeyecektir ve hakimlerin ömür boyu atamaları olduğu için, göç mahkemesi süreci aynı kalacaktır.

EB-5 programını etkileyeceklerini ya da kısıtlayacaklarını düşünmüyorum. Etkileyecekleri son şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Buna (çok fazla) bulaşmamak için, H-2Bler için olduğu gibi çiftlik ve fabrikaların baskısı altında olacaklarını düşünüyorum. L1s, E-2s, O-1s ve NIWleri yalnız bırakacaklarından şüpheleniyorum. PERMler için, yerel işsizlik ofisi ile birkaç çeşit ek adım isteyebilirler.

Bu bir prodüksiyondur, Trump adaylık sürecinde tutarsızdı bu yüzden hiçbir şey net değil.

 

posted in: E-2 Yatırımcı Vizesi
E-2 vizesi için ticaret planı nasıl hazırlanır? E-2 ticaret planından ne beklenir?

Çoğunlukla E-2 ve L-1A vizelerine müracaat eden kişiler (özellikle kendi ticaret planlarını oluşturacak kişiler) ticaret planlarının neleri kapsaması gerektiğini ve ticaret planının hangi dallarına odaklanmaları gerektiklerinden emin değillerdir.

E-2 ve L-1A ticaret planlarının grafik bir simgesini sunmak adına (ve önem arz eden birkaç maddeyi sıralamak adına), Faveo Paralegals E-2 ve L-1A Ticaret Planı Elementlerinin Çizelgesini ekte sunmuştur.

Size yardımcı olacağını umuyoruz.

Lütfen herhangi bir sorunuz olduğunda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Faveo Paralegals ticaret ve aile odaklı davalarla ilgilenen avukatlara yardımcı avukat görevi görmektedir.

E-2 Ticaret Planı Elementleri

Giriş:

Şirketinizle ilgili bilgiler; şirketinizin ne zaman ve nerede kurulduğunun bilgisi, şirketinizin şuan nerede olduğu ve hangi dalda işletildiğiyle ilgili bilgileri veriniz.

Pazarlama:

Lütfen ticaret yaptığınız endüstrinin piyasa analizini ve rakiplerinizin piyasa analizi hakkında bilgi veriniz.

Personel Planı:

Beş yıl içerisinde şirketinize alacağınız bütün personellerin her bir yıl alacağınız sıraya göre belirtiniz. Her pozisyon için görev ünvanı, iş tanımı, eğitimi ve tecrübe zorunluluklarını ve teklif edilecek gelirlerini sıralayınız.

Personel planı hakkında bir not:

E-2 vize davaları için Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin (USCIS)özellikle dikkat ettiği unsur ABD’de kurulan işletmenin kurulduktan sonra ilk 12 ay içerisinde ne kadar sayıda ve ne ünvanda personelin işe gireceğidir.

Finansal Projeler:

Şirketinizin gelecekteki beş yılı için detaylı finansal çizelgeler/projeler çizmeye özen gösteriniz.

Sermaye Kaynağı:

Ticaret planınızda yatırım yapacağınız sermayenin kaynağı ile ilgili detaylı açıklama yapınız.

Sermayelendirme:

Şirketinizin sermayelendirmesiyle alakalı detaylı bilgi ve çizelge çıkarınız.

Hizmetleriniz:

Şirketinizin temin edeceği ürün veya hizmetlerin detaylı açıklamalarını yapınız.